[size=36]2.Nhìn poster quảng cáo là muốn ăn lẩu[/size]