Tắm trắng phi thuyền là phương pháp giúp da bị cháy nắng phục hồi nhanh chóng.